Ερώτηση για το Προϊόν call center της υπηρεσίας είναι όπου οι καταναλωτές ή τους πελάτες να κάνουν τις εισερχόμενες κλήσεις σε εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών και να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με διάφορες ερωτήσεις προϊόντος. Πρόκειται ουσιαστικά για μια εισερχόμενη κλήση έργου κέντρο, απλά μιλώντας υπεράκτιο τηλεφωνικό κέντρο παίζει το ρόλο ενός κέντρου πληροφόρησης.

Ερώτηση για το Προϊόν χειρισμό παίζει σημαντικό το ρόλο, διότι παρέχει καταναλωτή τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τις υπηρεσίες. Αυτές οι κλήσεις που πραγματοποιούνται από διαφορετικούς πελάτες και μερικές φορές ο όγκος αυτών των εισερχόμενων κλήσεων δημιουργεί πρόβλημα της υπερχείλισης.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες υπηρεσία πληροφοριών του προϊόντος τους σε υπεράκτια κέντρα κλήσεων για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με οικονομικό κόστος. Οι αντιπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών για το προϊόν πρόγραμμα της έρευνας είναι εκπαιδευμένοι να έχουν μια βαθιά κατανόηση των προϊόντων και των υπηρεσιών του πελάτη να παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα στο χειρισμό κλήσεων.

Αν ψάχνετε για να αναθέτουν έρευνα προϊόν τηλεφωνικό κέντρο το έργο σας σε υπεράκτιες τηλεφωνικό κέντρο. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για info@leadsarchive.com. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πληροφοριών των εισερχόμενων προϊόντων σε οικονομική τιμή.