Affärs Processing Outsourcing (BPO) är där drift och ansvar är utlagd på tredje part tjänsteleverantör.