Call Center është një nga mjetet e preferuara për biznese të ndryshme për të komunikuar me ekzistuese e tyre, si dhe klientët e rinj. Pika e parë e kontaktit apo pikë ndërveprim për çdo biznes është shërbimi ndaj klientit të saj. Ndonjëherë kjo pikë e ndërveprimit është referuar edhe si linjë e ndihmës. Qendra thirrje industrisë është një industri në rritje të shpejtë jo vetëm në drejtim të ekonomisë, por fuqisë punëtore si.

Përfitimet e qendrës përbrenda thirrje janë si më poshtë: -

  • Trajnuar përfaqësues i shitjes konsumatorëve të marrë thirrje në emër të kompanisë (klientit).
  • Është ekonomik në krahasim me krijimin e një qendre përbrenda thirrje në vendin e origjinës.
  • Qendra përbrenda thirrje rritur shitjet mujore.
  • Rritja e fitimit.
  • Reagime të menjëhershme nga konsumatorët.
  • Konsumatorët janë përgjigjur menjëherë.
  • Konsumatorët nuk do të marrë një linjë të zënë telefoni.