Prelucrarea afaceri Outsourcing (BPO), este locul unde se externalizează operarea și responsabilități la un tert furnizor de servicii.