Perniagaan Pemprosesan Outsourcing (BPO) adalah di mana operasi dan tanggungjawab ini diserahkan kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga.