Biznesa Processing Ārpakalpojumi (BPO) ir vieta, kur darbība un atbildība ir kāda trešā puse pakalpojumu sniedzējs.