Negocios Processing Outsourcing (BPO) é onde a operación e responsabilidades é terceirizado para un proveedor de servizo de terceiros.