Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Outsourcing (BPO) είναι όπου η λειτουργία και οι αρμοδιότητες που ανατίθενται σε τρίτο παροχέα υπηρεσιών.