Processament d'Empreses d'Outsourcing (BPO) és on es subcontracta l'operació i responsabilitats a un tercer proveïdor de serveis.