Бизнес Processing (BPO) е мястото, където работата и отговорностите е възложено на доставчик от трета страна обслужване.