Dẫn Archive cung cấp dịch vụ trung tâm cuộc gọi đi cho Hoa Kỳ. Trung tâm cuộc gọi ra nước ngoài của chúng tôi là có sẵn cho chiến dịch bán hàng Mỹ truyền hình trực tiếp. Nhóm nghiên cứu gọi trung tâm sẽ cung cấp dịch vụ bán hàng ra bên ngoài và thế hệ lãnh đạo trong giờ làm việc bình thường.

Tất cả truyền hình trực tiếp chào bán hàng được chuyển trực tiếp.

Trung tâm của chúng tôi có dữ liệu gọi riêng của họ cho Hoa Kỳ. Đại lý bán hàng của khách hàng của chúng tôi được đào tạo và có động lực để làm việc trên bất kỳ chiến dịch bán hàng. Giá của chúng tôi là rất kinh tế so với các nhà cung cấp trung tâm cuộc gọi ra nước ngoài khác. Mặt khác chất lượng của chúng tôi về dịch vụ là rất tốt.

Chúng tôi có các khe có sẵn cho các dịch vụ trung tâm cuộc gọi trong và ngoài nước.

Công ty quan tâm đến thuê ngoài chiến dịch bán hàng truyền hình trực tiếp của họ nên liên lạc với chúng tôi trên info @ leadsarchive để biết thêm chi tiết.