Opinionsundersökning är yttrandet från allmänheten om en viss produkt eller tjänst. Opinionsundersökningar genomförs för att bedöma nya eller gamla produkt. Dessa undersökningar genomförs framför allt för att spåra upp nuvarande trenden på marknaden. Många företag bedriver online opinionsundersökningar av olika skäl. Opinionsundersökning är en av de bästa sättet att bedöma konsumentbeteende.

Enkät kampanjer genomförs också med ut bundna call centers. Undersökningen genomförs i olika åldersgrupper och demografiska platser beroende på vilken typ av undersökning. Till exempel för att göra en inteckning relaterad undersökning idealisk åldersgrupp att ringa kommer att vara mellan 28-50 år gammal. Mestadels opinionsundersökningar genomförs av offshore utgående callcenter. På detta sätt företag kan inte bara minimera sina kostnader, men å andra sidan är detta också öka / maximera sina intäkter. Det mest praktiska sättet att genomföra opinionsundersökning är att outsourca ditt projekt offshore.

Som vi alla vet i Storbritannien, USA, Kanada och Australien är det inte ekonomiskt att ha en dedikerad callcenter att genomföra opinionsundersökningar. Därför mestadels dessa opinionsundersökning projekt är ute köps till offshore utgående callcenter. Leder Arkiv ger också utgående callcenter möjlighet att genomföra opinionsundersökningar för att producera högkvalitativa leder generation för business-to-business (B2B) och business-to-Consumer (B2C) företag.

Om du letar efter ett offshore utgående call center för att genomföra opinionsundersökning för ditt företag. Tveka inte att kontakta oss på info@leadsarchive.com .