Leder Arkiv ger utgående call center-tjänster för USA. Vår offshore callcenter är tillgänglig för USA Direct TV Sales Campaign. Callcenter teamet kommer att tillhandahålla utgående försäljningstjänster och lead generation under normal kontorstid.

Alla direkta tv försäljningstillfällen överförs live.

Våra centra har sina egna samtalsdata för USA. Våra kundförsäljningsagenter är välutbildade och motiverade att arbeta på någon säljkampanj. Våra priser är mycket ekonomiskt i jämförelse med andra offshore callcenter leverantörer. Å andra sidan vår kvalitet på tjänsterna är extremt bra.

Vi har slots tillgängliga för inkommande och utgående call center-tjänster.

Intresserade företag att outsourca sin direkta tv Sales kampanj bör kontakta oss på info @ leadsarchive för mer information.