Fører Arkiv gi utgående call center-tjenester for USA. Vår offshore call center er tilgjengelig for USA Direct TV Sales Campaign. Kundesenteret team vil gi utgående salg tjenester og bly generasjon i normal arbeidstid.

Alle direkte tv potensielle kunder blir overført direkte.

Våre sentre har egne ringer data til USA. Våre kundesalgsagenter er høyt kvalifiserte og motiverte til å jobbe på noen salgskampanje. Våre priser er meget økonomisk sammenlignet med andre offshore call center leverandører. På den annen side vår kvalitet på tjenestene er ekstremt god.

Vi har plasser tilgjengelig for innkommende og utgående call center-tjenester.

Interesserte bedrifter å outsource sine direkte TV Sales kampanjen bør kontakte oss på info @ leadsarchive for flere detaljer.