بحران ویژگی های جامعه ما هستند. نه یک کشور در جهان عاری از خطر ابتلا به بحران است. بسیاری از شرکت های در حال مبارزه برای مقابله با بحران مالی فعلی. راه حل های مختلف در دسترس برای مقابله با هزینه های افزایش از قبیل پردازش کسب و کار برون سپاری و امکانات مرکز تماس دریایی وجود دارد.

پردازش کسب و کار برون سپاری و مراکز تماس دریایی، یک نقش فرصت دارد. صنعت BPO همراه با صنعت مرکز تماس در این رکود اقتصادی فعلی از دست رفته از شرکت های موفق به درک اهمیت این صنعت. اعتقاد بر این است که هر زمان که نقاط کلیدی و اهداف درک، مشکل این است که در حال حاضر نیمی از حل شده است.

به منظور کاهش زیادی کارکنان کسب و کار می رود برای موانعی. برخی از شرکت ها ممکن است هزینه های بازاریابی را کاهش دهد. در چنین شرایطی تنها راه حل ممکن برای افزایش فروش و همچنین برای سرعت بخشیدن به خدمات است به امکانات مرکز تماس دریایی بالاتر است. امکانات مرکز تماس فلات قاره نه تنها فروش ماهانه را افزایش دهد اما همچنین هزینه به 1/3 کاهش می دهد. به طور مشابه برون سپاری خدمات ورود اطلاعات نیز موجب صرفه جویی مالی زیادی که می تواند برای دیگر پروژه های مهم از شرکت استفاده می شود. در ایالات متحده و بریتانیا بسیاری از پروژه ها به هند و پاکستان برون سپاری. به طور مشابه تله مارک پروژه ها و مراکز تماس های ورودی به پاکستان برون سپاری برای افزایش درآمد فروش ماهانه.

مرکز تماس دریایی با استفاده از هزار نفر از پرسنل برای شرکت های سراسر دنیا از جمله ایالات متحده، کانادا، انگلستان و استرالیا می باشد. ادعا میشود که عامل تماس مرکز دریایی در پاکستان اختصاصی، قابل اعتماد، ماهر هستند و می توانند با هزینه بسیار پایین تر در هر معامله از ایالات متحده آمریکا، کانادا، انگلستان و مراکز تماس در استرالیا به کار گیرند.

فیلیپین نیز در نظر گرفته یکی از بازیکن بزرگ در کسب و کار پردازش اطلاعات برون سپاری صنعت نیز گاهی اوقات به عنوان برون سپاری مرکز تماس جهان اشاره دارد. آن را نیز پیش بینی کرد که هزاران شغل در دسترس خواهد بود در چند سال آینده برای این دفاتر است.

با توجه به افزایش در تعداد پروژه های مرکز تماس اهمیت زیادی شده است به مراکز مراقبت از مشتری داده می شود. عوامل مراقبت از مشتری و نمایندگان به منظور بهبود کیفیت خدمات آموزش داده است. اکثر مراکز تماس با آخرین فن آوری اطلاعات مجهز برای برآوردن نیازهای مشتری های مختلف است. در ایالات متحده آمریکا، کانادا، انگلستان و صنایع استرالیا مانند بیمه، فن آوری، و بانکی برون سپاری عملیات خود را به ارائه دهندگان مختلف خدمات برون سپاری.

آن را نمی خواهد اشتباه که بهترین راه برای کاهش هزینه است به برون سپاری پروژه خود را به ارائه دهندگان پردازش کسب و کار برون سپاری مختلف و به استخدام مرکز تماس دریایی.

مرکز تماس دریایی با استفاده از هزار نفر از پرسنل برای شرکت های سراسر دنیا از جمله ایالات متحده، کانادا، انگلستان و استرالیا می باشد. ادعا میشود که عامل تماس مرکز دریایی در پاکستان اختصاصی، قابل اعتماد، ماهر هستند و می توانند با هزینه بسیار پایین تر در هر معامله از ایالات متحده آمریکا، کانادا، انگلستان و مراکز تماس در استرالیا به کار گیرند.

فیلیپین نیز در نظر گرفته یکی از بازیکن بزرگ در کسب و کار پردازش اطلاعات برون سپاری صنعت نیز گاهی اوقات به عنوان برون سپاری مرکز تماس جهان اشاره دارد. آن را نیز پیش بینی کرد که هزاران شغل در دسترس خواهد بود در چند سال آینده برای این دفاتر است.