Vedie Archívu US Diabetická Survey Kampaň je odchádzajúce call centrum kampaň. Naše call centra agenti vytočiť počas pracovnej doby a požiadať o jednoduché otázky prieskumu. podporujeme ako dlhá forma a krátka forma vedie k diabetickej kampaň. Vedie Archív Offshore odchádzajúce call centrum je k dispozícii. Všetky naše call centier rokovania v americký prízvuk. Sme pripravení pracovať na diabetických prieskumu kampane.

Všetky zákaznícke agenti sú vysoko kvalifikovaní pre prácu na prieskumu kampane. Ak chcete pobrežné volanie Poko, aby vykonala prieskum kampane našej offshore centra by mala byť vaša primárne voľby. Máme vlastné volania dáta pre Spojené štáty, Kanada a Veľká Británia. Ak chcete naši agenti vytočiť svoj vlastný cielené údaje môžeme tiež uľahčiť to. Kontaktujte nás priamo diskutovať o vašich požiadaviek Diabetická amerického prieskumu kampane.