Khảo sát ý kiến ​​là ý kiến ​​của công chúng về một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Các cuộc điều tra dư luận được tiến hành để đánh giá sản phẩm mới hay cũ. Các cuộc điều tra được tiến hành đặc biệt để theo dõi xu hướng hiện nay trên thị trường. Nhiều công ty tiến hành cuộc điều tra dư trên mạng vì những lý do khác nhau. Khảo sát ý kiến ​​là một trong những cách tốt nhất để đánh giá hành vi của người tiêu dùng.

Chiến dịch khảo sát cũng được tiến hành bằng cách ra ràng buộc các trung tâm cuộc gọi. Cuộc khảo sát được tiến hành trong các nhóm tuổi khác nhau và địa điểm nhân khẩu học tùy thuộc vào bản chất của cuộc khảo sát. Ví dụ để tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến thế chấp các nhóm tuổi lý tưởng để gọi sẽ là giữa 28-50 tuổi. Chủ yếu là các cuộc điều tra dư luận được tiến hành bởi các trung tâm cuộc gọi đi ra nước ngoài. Trong kinh doanh theo cách này có thể không chỉ giảm thiểu chi phí của họ, nhưng mặt khác cũng làm tăng / tối đa hóa doanh thu của họ. Cách hữu hiệu nhất để tiến hành khảo sát ý kiến ​​là phải thuê ngoài dự án của bạn ra nước ngoài.

Như chúng ta đã biết trong Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada và Úc nó không phải là kinh tế để có một cuộc gọi trung tâm chuyên dụng để tiến hành các cuộc điều tra dư. Do đó chủ yếu là các dự án khảo sát ý kiến ​​được ra nguồn gốc cho các trung tâm cuộc gọi đi ra nước ngoài. Archive dẫn cũng cung cấp cơ sở trung tâm cuộc gọi ra bên ngoài để tiến hành cuộc điều tra dư để sản xuất chất lượng cao dẫn thế hệ cho Business-to-Business (B2B) và Business-to-Consumer (B2C) các doanh nghiệp.

Nếu bạn đang tìm kiếm một trung tâm cuộc gọi đi ra nước ngoài để tiến hành khảo sát ý kiến ​​cho doanh nghiệp của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi trên info@leadsarchive.com .