Một cơ sở trung tâm cuộc gọi trong nước là nơi đại diện khách hàng nhận cuộc gọi đến. Những cuộc gọi là cuộc gọi trực tiếp từ khách hàng. Đại lý cuộc gọi trung tâm trả lời điện thoại và điền vào các mẫu đơn. Các dịch vụ của khách hàng phụ thuộc vào bản chất của dự án. Đôi khi trong trung tâm cuộc gọi trong nước có tay nghề cao tuyến tính cũng được sử dụng để chuyển tiếp cuộc gọi cho đại diện dịch vụ khách hàng thích hợp.

Ví dụ nếu một dự án trung tâm cuộc gọi inbound cho cuộc hẹn của bác sĩ. Các đại diện trung tâm cuộc gọi sẽ trả lời các cuộc gọi đến và điền vào mẫu và gửi yêu cầu đến gặp bác sĩ. Hầu hết các công ty ở Mỹ, Canada, Úc và Vương quốc Anh có hiểu được tầm quan trọng của các trung tâm cuộc gọi trong nước và do đó cũng được tăng lên trong những nhu cầu của các trung tâm cuộc gọi trong nước trong kinh doanh chế biến Gia công phần mềm Công nghiệp (BPO). Một số dịch vụ cuộc gọi trung tâm Du lịch trong nước, chúng tôi đang cung cấp như sau: -

 • Đường dây hỗ trợ / giúp bàn
 • Dịch vụ hỗ trợ khách hàng
 • Hỗ trợ thông tin
 • Nghiên cứu và khảo sát hỗ trợ
 • Thông tin phản hồi Business / phản hồi của khách hàng
 • Xử lý cuộc gọi tràn
 • Tin nhắn của bạn sản phẩm
 • Khảo sát sản phẩm
 • Bộ sưu tập
 • Đi du lịch
 • Thế chấp
 • Thẻ điện
 • Các cuộc hẹn
 • Lấy đơn đặt hàng từ khách hàng

Nếu bạn đang tìm kiếm trung tâm cuộc gọi trong nước hoặc nhu cầu của bạn một trung tâm cuộc gọi trong nước, cảm thấy tự do để liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các trung tâm cuộc gọi có thẩm quyền nhất với kinh nghiệm đại diện bán hàng của khách hàng rằng sẽ đáp ứng được tiêu chí của bạn và sẽ giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.