Trung tâm trợ giúp dòng gọi là một dự án trung tâm cuộc gọi Inbound, nơi đại diện dịch vụ khách hàng trả lời các cuộc gọi đến từ người tiêu dùng hoặc khách hàng. Đại diện dịch vụ khách hàng được đào tạo chuyên nghiệp để trả lời thắc mắc của khách hàng như vậy liệu một sản phẩm điều tra hoặc sau khi câu hỏi bán hàng.

Tại Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh và Úc rất nhiều công ty đã thuê ngoài trung tâm cuộc gọi của họ đến trung tâm cuộc gọi khác nhau để giảm chi phí.

Nếu bạn đang tìm kiếm trung tâm cuộc gọi đến đường dây nóng hỗ trợ khách hàng gia công phần mềm của bạn. Cảm thấy tự do Liên hệ chúng tôi trên info@leadsarchive.com. Thiết bị gọi cho trung tâm chúng tôi cung cấp dịch vụ xuất sắc với chi phí kinh tế.