Chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc tiếp thị email. Điều quan trọng là phải có một cơ sở dữ liệu địa chỉ email của người tiêu dùng trong nhắm mục tiêu vị trí địa lý.

Dẫn Archive có cơ sở dữ liệu riêng của mình mười triệu United Kingdom địa chỉ email.

Chúng tôi cung cấp email marketing cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Nếu bạn có cơ sở dữ liệu của riêng bạn và muốn sử dụng dịch vụ tiếp thị email, chúng tôi có thể cung cấp giải pháp rẻ hơn và tốt hơn để tiếp thị email.

Nếu bạn đang tìm kiếm nhà cung cấp email marketing, cảm thấy tự do để liên hệ với chúng tôi .