Dữ liệu quá trình nhập & hình thức điền dùng để khai thuế điện tử của các tài liệu. Các công ty lớn có số lượng lớn dữ liệu mà họ cần vào dữ liệu để nhập những dữ liệu thành các dạng điện tử. Trong hầu hết các trường hợp, các tài liệu viết tay được quét bằng hệ thống nhận dạng quang học hay còn gọi là hệ thống OCR. Sau hành ảnh quét các tài liệu viết tay được xử lý bằng điện tử.

Như chúng ta đều biết rằng ngành công nghiệp gia công phần mềm đang phát triển từng ngày. Bây giờ phần lớn các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh và Úc thuê ngoài các dự án nhập dữ liệu của họ để cung cấp dịch vụ nhập dữ liệu ngoài khơi. Thứ nhất là lợi ích mà doanh nghiệp nhận được từ gia công phần mềm dự án nhập dữ liệu của họ là giảm chi phí và thứ hai kết quả cũng khá chính xác và hiệu quả.

Trung tâm cuộc gọi ra nước ngoài của chúng tôi cung cấp dịch vụ nhập dữ liệu chất lượng cao với chi phí tối ưu. Quản trị viên nhập dữ liệu đào tạo của chúng tôi có khả năng về kỹ năng dữ liệu nhanh chóng và chính xác. LeadsArchive là ở vị trí để giải trí các dự án nhập dữ liệu nhỏ và lớn. Nếu bạn đang tìm cách để giảm chi phí của bạn nhập dữ liệu và bạn muốn thuê ngoài dự án nhập dữ liệu của bạn.

Cảm thấy miễn phí để liên hệ với chúng tôi trên info@leadsarchive.com .