Trung tâm tư vấn cho chiến dịch hệ Chì là có sẵn cho Anh, Mỹ, Canada và Úc. Các trung tâm cuộc gọi nằm ngoài khơi và nó có sẵn đối với ngắn hạn và các chiến dịch thế hệ tương lai lâu dài. Tất cả các đại diện bán hàng của khách hàng được đào tạo để tạo ra các dẫn cho các doanh nghiệp khác nhau.

Tất cả dẫn được tạo ra sẽ được chuyển giao trên cơ sở thời gian thực như chuyển phím nóng. Một danh sách các khách hàng tiềm năng cũng sẽ được gửi qua email.

Điều quan trọng là phải biết rằng không có thử nghiệm miễn phí có sẵn để cung cấp này. Thanh toán sẽ được hàng tuần dựa, ban đầu trăm dẫn thanh toán sẽ được yêu cầu phải được trả trước để bắt đầu chiến dịch.

Nếu bạn muốn cho thuê trung tâm cuộc gọi tối thiểu 5 hoặc đại lý chuyên dụng hơn cộng với một lãnh đạo của chương trình, những người sẽ tạo ra các dẫn cho doanh nghiệp của bạn, nộp tiền tạm ứng sẽ được yêu cầu trước khi bắt đầu chiến dịch.