Business Processing Outsourcing (BPO) ay kung saan operasyon at responsibilidad ay Outsourced sa isang third party service provider.