ในประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียมากของธุรกิจต้องการความช่วยเหลือโทรล้นในการจัดการสายเรียกเข้าและขาออก กระบวนการเกี่ยวกับการผันอัตโนมัติของสายเรียกเข้าที่ศูนย์บริการในต่างประเทศซึ่งจะมีการจัดการสายล้นของคุณ ตัวแทนบริการลูกค้าได้รับการอบรมอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าร่วมสายดังกล่าว ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ตัวแทนบริการลูกค้าจะกำหนดเวลาที่โทรกลับ ทุกสายเรียกเข้าและขาออกมีการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีคุณภาพ

นำไปสู่​​คลังให้ความหลากหลายของบริการให้ความช่วยเหลือโทรล้นขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและความต้องการของลูกค้า โทรล้นของเราศูนย์ความช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและการสร้างผลผลิตสูงสุด ดังนั้นบริการของเราทางเศรษฐกิจมากและมีคุณภาพของเราอยู่ในระดับสูงมากเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการอื่น ๆ เราให้ความช่วยเหลือโทรล้นสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร

หากคุณมีความสนใจในรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการไหลมากกว่าการแก้ปัญหาของเราเรียกความช่วยเหลือสามารถติดต่อเราได้ที่ info@leadsarchive.com