ประมวลผลทางธุรกิจ Outsourcing (BPO) เป็นที่ที่การดำเนินงานและความรับผิดชอบเป็น outsourced ไปยังผู้ให้บริการของบุคคลที่สาม