I USA, Kanada, Storbritannien och Australien många företag kräver overflow samtal stöd för att hantera inkommande och utgående samtal. Processen innebär automatisk avledning av inkommande samtal till offshore call centers som kommer att hantera dina overflow samtal. Företrädare kundservice är professionellt utbildade för att delta i sådana samtal. Vid behov kunden servicerepresentanter kommer att ställa ringa tillbaka tiden. Alla inkommande och utgående samtal övervakas för kvalitet ändamål.

Leder Arkiv erbjuder olika overflow samtals stödtjänster beroende på typ av verksamhet och kundens krav. Vår overflow callcenter bistånd bygger på målet om användning av optimala resurser och för att generera maximal effekt. Därför våra tjänster är mycket ekonomiskt och vår kvalitet är mycket hög jämfört med andra tjänsteleverantörer. Vi erbjuder overflow samtal stöd till USA, Kanada, Australien och Storbritannien

Om du är intresserad av att veta mer om vår överfyllnadslösning samtal bistånd välkommen att kontakta oss på info@leadsarchive.com .