Business Processing Outsourcing (BPO) je miesto, kde prevádzku a zodpovednosť je externe na tretie strany poskytovateľa služieb.