Водечка генерација е важно за бизнис за подобрување на обемот на нивната продажба. Постојат голем број на грешки кои бизнис може да се направи во Водечка генерација. Важно е да се разбере и знам вообичаени грешки во Водечка генерација.

Првиот честа грешка во доведе генерација е недостатокот на знаење за центри за повици. Препорачливо е да имаат познавање увид на центар за повици ќе се занимаваат со бизнис и проект кој ќе се аутсорсинг.

Поголемиот дел од бизнисите не се во можност да се разликува помеѓу топла клуч трансфери води и се загрева клучните трансфер води. Во повеќето случаи на топла клучни трансфер на врските не се успешно конвертирани во квалификувани продажби. Генерација на проблемот олово не се јавува од пред крајот на операцијата во која е центар за повици, но тоа е секогаш од задниот крај, што е бизнис за кого центар за повици е генерирање на води.

Да го земеме за пример, агенти за грижа за корисници бира целиот ден и успешно ќе го заврши десет топла клучните води со јавиме пати за следниот ден. Овие топли клучеви треба да се третираат врз основа на приоритетни и именувања што се прицврстени треба да се повика на пати сет повратен повик.

Ако овие топли клучните води не се третираат како жешки копчиња овие води ќе биде многу тешко да се конвертира и може да истекува во рок од 24 часа. Во едноставни зборови напор агентот треба да се цени и закажани настани не треба да се пропушти. Во случај кога клиентот е недостапна поради некоја причина, агент или центар на префрлани Кол треба да биде известен ефикасно и веднаш.

Од друга честа грешка која бизниси може да го направи во олово генерација бизнис е обезбедување на малку или воопшто не повратните информации. Еден принцип секогаш треба да се следи за да се обезбеди на повратните информации на води за време на води генерација. Ако бизниси кои имаат аутсорсинг нивните води генерација на оф-шор центри за примање повици одложува повратни информации за квалитетот на топли води ќе биде во можност да се подобри. Квалитетот е севкупност на карактеристики и ова ги вклучува редовни повратни информации.

Како и во сите центри на префрлани Кол пред почетокот на програмата координатор промена секогаш информира центри за примање повици агенти со она што треба да се направи за да се подобри квалитетот на води. Ако координаторот на програмата не е свесен за проблемите со кои се соочувате во конвертирање на оние топли води или се планираат поставува во квалификувани продажби, тој нема да биде во можност да се дизајнира стратегија за надминување на овој проблем.

А едноставна реакција на време ќе се реши проблемот. Ако сте во можност да се елиминираат горенаведените фактор на вашиот бизнис нема да биде во состојба успешно да конвертирате топла клучеви во квалификувани продажби во огромни количини.