Кол-центар за олово генерација кампања е достапен за Велика Британија, САД, Канада и Австралија. Центар за повици се наоѓа во странство и тоа е на располагање за краткорочни и долгорочни кампањи олово генерација. Сите претставници на продажба на клиентите се високо обучени за да генерирате води за различни бизниси.

Сите води генерирана ќе бидат префрлени врз основа на реално време, како што се топли клучните трансфери. Листа на линкови, исто така, ќе биде испратена.

Важно е да се знае дека постои слободна испитувања се достапни за оваа понуда. Исплата ќе биде неделна основа, првично сто води плаќање ќе се бара да се плати однапред со цел да започне кампањата.

Ако сакате да се вработи на центар за повици на минимум 5 или повеќе посветен на агенти плус за еден лидер на програмата кои ќе се генерираат води за вашиот бизнис, авансно плаќање ќе биде потребно пред почетокот на кампањи.