Центар за повици е една од претпочитаните средства за различни бизниси да комуницираат со своите постоечки и нови клиенти. Прва точка на контакт или точка интеракција за секој бизнис е неговата служба за корисници. Понекогаш овој момент на интеракција, исто така, се нарекува линија за помош. Телефонски центар индустрија е една од брзо растечката индустрија не само во поглед на економијата, но работната сила, како и.

Придобивките од Влезни центар за повици се како што следат: -

  • Обучени клиент претставник за продажба примате повици во име на претпријатието (клиентот).
  • Тоа е економски споредба со создавање на Влезни центар за повици во матичната земја.
  • Влезни центар за повици зголемување на месечните продажби.
  • Зголемување на профит.
  • Веднаш повратни информации од корисниците.
  • Клиенти се одговорени веднаш.
  • Клиенти никогаш нема да добие зафатен телефонска линија.