Call center para a campaña de xeración de leads está dispoñible para Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Australia. O call center está situado no mar e está dispoñible para campañas de xeración de chumbo a longo prazo e curto prazo. Todos os representantes de vendas dos clientes son altamente adestrados para xerar leads para diferentes empresas.

Todo leads xerados serán trasladados en base de tempo real, tales como transferencias de teclas de atallo. Unha lista de leads tamén será enviado por correo electrónico.

É importante saber que non hai probas de balde están dispoñibles para esta oferta. O pagamento será semanal baseada, inicialmente cen conduce pagamento será necesario para ser pago con antelación, a fin de iniciar a campaña.

Se quere alugar call center de mínimo 5 ou máis axentes dedicados máis un líder do programa que ha xerar leads para a súa empresa, un adiantamento esixirase antes do inicio das campañas.