نظر سنجی نظر عموم مردم در مورد یک محصول خاص و یا خدمات است. نظرسنجی ها به منظور ارزیابی محصول جدید یا قدیمی انجام شده است. این نظرسنجی به ویژه برای پیگیری کردن روند فعلی در بازار انجام شده است. بسیاری از شرکت ها انجام بر روی خط نظرسنجی به دلایل مختلف. نظر سنجی یکی از بهترین راه برای قضاوت رفتار مصرف کننده است.

مبارزات بررسی نیز با محدود کردن مراکز تماس انجام شده است. در این نظر سنجی است که در داخل گروه های سنی مختلف و مکان های جمعیتی بسته به ماهیت بررسی انجام. به عنوان مثال برای انجام یک نظرسنجی مربوط به وام مسکن گروه سنی ایده آل به تماس بین 28-50 سال سن داشته باشند. بیشتر نظرسنجی ها توسط مراکز تماس عازم ناحیه دور دست دریایی انجام شده است. در این روش کسب و کار نه تنها می تواند هزینه های خود را به حداقل برساند اما از سوی دیگر این نیز افزایش / حداکثر رساندن درآمد خود را. راه مناسب ترین برای انجام نظرسنجی است که برون سپاری پروژه خود را دور از ساحل.

همانطور که همه ما در انگلستان، ایالات متحده، کانادا و استرالیا می دانم آن است اقتصادی به یک مرکز تماس اختصاصی برای انجام نظرسنجی نیست. بنابراین بیشتر این پروژه ها نظرسنجی ها به مراکز تماس عازم ناحیه دور دست دریایی منابع. فرصت های بایگانی نیز فراهم می کند خروجی امکانات مرکز تماس برای انجام نظرسنجی به تولید با کیفیت بالا منجر نسل برای کسب و کار به کسب و کار (B2B) و کسب و کار به مصرف کننده (B2C) کسب و کار.

اگر شما به دنبال برای یک مرکز تماس عازم ناحیه دور دست دریایی برای انجام نظرسنجی برای کسب و کار شما. شما میتوانید به راحتی با ما تماس بگیرید در info@leadsarchive.com .