تماس با مرکز یک مرکز و یا برنامه ای که به عنوان دسته موثر و اقتصادی که ممکن است تماسهای ورودی و خروجی است. این یک نقش حیاتی در تمام کسب و کار ایفا می کند. هر کسب و کار با اهمیت مرکز تماس آشنا است که آیا آنها محصولات فروش عادی هستند و یا در حال ارائه خدمات. به عبارت ساده ما می توانیم آن با گفتن این که برای هر محصول و خدمات شما خدمات پشتیبانی از مشتری نیاز را توضیح دهد.

چگونه کار کنیم؟ ما مشتری مرکز تماس فروش مدیران پاسخ تماس، سپس مسیر تماس به نماینده خدمات مشتری می باشد. اگر شما در حال اجرا یک کسب و کار از شما باید تاثیر فوق العاده ای از مرکز تماس در کسب و کار را درک کنید.

کار با اختصاص حرفه ای آموزش دیده نمایندگی فروش مشتری ما نه تنها سود خود را افزایش خواهد اما همچنین هزینه داشتن یک مرکز تماس خشکی را کاهش دهد. مراکز تماس ما دور از ساحل قرار دارند و با بالا از فن آوری های بی نظیر مجهز شده است.

اگر شما به دنبال برای یک انگلیسی زبان مرکز تماس با لهجه آمریکایی، به همین دلیل ما یک ایمیل به رها نمی کند و ما به شما خواهد شد. ما به اندازه کافی اعتماد به نفس به می گویند که هیچ کس نمی تواند ما را در قیمت و کیفیت خدمات برای ورودی و خروجی مرکز تماس ضرب و شتم می باشد.