در ایالات متحده، کانادا، انگلستان و استرالیا بسیاری از کسب و کار به کمک نیاز تماس سرریز برای مدیریت تماس های ورودی و خروجی. این فرآیند شامل انحراف خودکار از تماس های ورودی به مراکز تماس دریایی خواهد شد که مدیریت تماس های سرریز شما. نمایندگان خدمات مشتری به طور حرفه ای به منظور حضور در چنین تماس های آموزش دیده اند. که در آن مورد نیاز مشتری نمایندگان خدمات تنظیم خواهد تماس بگیرید زمان. تمام تماس های ورودی و خروجی برای هدف کیفیت مانیتور شده است.

فرصت های بایگانی فراهم می کند انواع خدمات کمک های تماس سرریز بسته به ماهیت کسب و کار و نیاز مشتری است. کمک های مرکز تماس سرریز ما این است که در هدف از استفاده از منابع مطلوب و بر اساس رسیدن به حداکثر خروجی. بنابراین خدمات ما بسیار اقتصادی و کیفیت ما است بسیار بالا در مقایسه با دیگر ارائه دهندگان خدمات. ما با ارائه کمک های تماس سرریز برای ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و بریتانیا

اگر شما علاقه مند به دانستن بیشتر در مورد جریان بیش از راه حل کمک ما تماس در صورت تمایل با ما تماس بگیرید در info@leadsarchive.com .