فرصت های بایگانی ارائه خدمات مرکز تماس عازم ناحیه دور دست برای ایالات متحده است. تماس مرکز دریایی ما برای کمپین فروش مستقیم تلویزیون ایالات متحده آمریکا در دسترس است. تیم مرکز تماس خدمات پس از فروش خواهد عازم ناحیه دور دست و نسل سرب در ساعات کسب و کار عادی فراهم می کند.

همه آگهی های فروش مستقیم تلویزیون زندگی می کنند منتقل می شود.

مراکز ما دارای اطلاعات تماس خود را برای ایالات متحده است. ما عوامل فروش مشتری بسیار آموزش دیده و با انگیزه برای کار بر روی هر کمپین فروش. قیمت های ما بسیار اقتصادی در مقایسه با دیگر ارائه دهندگان مرکز تماس دریایی. از سوی دیگر ما کیفیت خدمات بسیار خوب است.

ما اسلات های موجود برای ارائه خدمات مرکز تماس ورودی و خروجی.

شرکت های علاقه مند به برون سپاری خود مبارزه فروش مستقیم تلویزیون باید ما را در اطلاعات @ leadsarchive برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.