فرصت های بایگانی دریایی مرکز تماس عازم ناحیه دور دست را برای کمپاین استرالیا فروش مخابرات است. استرالیا مخابرات کمپین فروش عازم ناحیه دور دست کمپین مرکز تماس است. مرکز تماس خروجی برای کمپین مخابرات فروش موجود برای کمپین فروش بلند مدت و کوتاه است. حداقل و حداکثر تعداد عوامل فروش در دسترس هستند.

ما باید اطلاعات تماس خود ما را در مورد اگر شما داده های ویزیت خود را ندارد. به طور مشابه اگر شما می خواهید ما را به استفاده از اسکریپت فروش خود ما ما همچنین می توانید اسکریپت فروش فراهم می کند. عوامل فروش ما متخصص در فروش و در نتیجه فروش خطوط زمین و تلفن همراه است یک مسئله بزرگ نیست. همه شرکت مخابرات منجر کمپین فروش منتقل و یا زنده در ایمیل های روزانه است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کمپین و شرایط پرداخت، در صورت تمایل با ما تماس بگیرید در info@leadsarchive.com.